Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Помощта за хуманно отношение към свинете и към птиците на първи транш е по 20 млн. лева за всяка схема

 

Фокус: Г-жо Ангелова, каква е помощта, която Държавен фонд „Земеделие” ще отпусне като първи транш за хуманно отношение към свине и птици?
Татяна Ангелова: Помощта за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и към птиците на първи транш е по 20 млн. лева за всяка схема.
Фокус: Има ли изисквания към земеделските производители за получаване на помощта?
Татяна Ангелова: Кандидатите трябва да са земеделски производители с регистрирани животновъдни обекти според Закона за ветеринарномедицинската дейност. Важно е да нямат задължения към Фонда и държавния бюджет и броят на отглежданите животни да отговаря на капацитета на фермата. Те поемат 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици и се задължават да спазват всички допълнителни изисквания, които произтичат от този ангажимент.
Фокус: Кога стартира приемът на документи и до кога ще продължи? По какъв начин се осъществява кандидатстването?
Татяна Ангелова: Кандидатстването ще продължи от 14 до 30 април. Земеделският производител подава документи в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.
Фокус: За какво ще бъдат използвани средствата от одобрените земеделски производители? Какви са минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждането на свине и на птици?
Татяна Ангелова: Помощта по двете схеми компенсира допълнителните разходи, които извършват фермерите, за да осигурят по-хуманно отношение към животните. Например, по схемата за свине това включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните, което води до намаляване на броя на свинете и съответно до пропуснати ползи от приходите от продажба за стопанина. Друго изискване е осигуряването на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието, което повишава разходите за осветление. За хуманното отношение към птиците се изисква питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна, което също налага допълнителни разходи. Освен това кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното.
Фокус: В сравнение с минали години бюджетът за хуманно отношение увеличава ли се или намалява и на какво се дължи това?
Татяна Ангелова: През 2012 година предвиденият ресурс по схемите възлизаше на общо 15 млн. лева. През миналата година бюджетът бе по 22 млн. лв. за всяка от схемите. А през 2014 г. до 20 май ще бъде изплатен първият транш в размер на 40 млн. лв. т.е. по 20 млн. лв. за всяка схема.
Фокус: Какъв интерес очаквате от страна на кандидатите?
Татяна Ангелова: Очакваме висок интерес от фермерите и вече имаме запитвания от нови бенефициенти, които до момента не са кандидатствали.
 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3