Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

За шеста поредна година БЧК ще раздава хранителни продукти по програма „Благотворителност”

Водещ: За шеста поредна година БЧК започна раздаването на хранителни продукти на уязвими граждани по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”. Тя се финансира от европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”. Право на хуманитарна помощ имат над 331 хиляди социално слаби граждани.

Водещ: По темата ще разговаряме с Христина Карамфилова от Държавен фонд „Земеделие”. Тя е от Дирекцията „Селскостопански пазарни механизми”. Здравейте, госпожо Карамфилова.
Христина Карамфилова: Добър ден на всички радиослушатели. Много ми е приятно.
Водещ: Хора с какви доходи ще имат право на хранителните помощи от ЕС?
Христина Карамфилова: На този въпрос не може да се отговори еднозначно, тъй като доходите не са единственият критерий. Критериите, които използваме за подбор на бенефициентите по нашата програма, са комплексни. Право да получат помощта, имат хора, попадащи в 8 целеви групи. Това са лицата, получили целеви помощи за отопление за последния отоплителен сезон, лицата, на които е отказано отпускане на целеви помощи за отопление за настоящия отоплителен сезон, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедните за съответната година. Третата група е майки или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година. Другите групи включват: правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания; семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година; лицата, полагащи грижи за хора с увреждания и участвали в предходната календарна година в дейността личен асистент; лицата, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ съгласно член 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Последната целева група включва ветераните от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година.
Водещ: Колко хранителни продукти включва тази помощ?
Христина Карамфилова: За тази година Държавен фонд „Земеделие” има сключени договори за доставка до складовете на БЧК на 10 вида хранителни продукти. Това са брашно, захар, слънчогледово олио, обикновени вафли, леща, боб, плодов конфитюр, картофено пюре, пчелен мед, ориз, зрял фасул. Всички продукти възлизат приблизително на 17 хиляди тона, а парична им равностойност е малко над 34,4 милиона лева.
Водещ: Сега се раздава първият транш от тази помощ, нали така?
Христина Карамфилова: Точно така. До края на месеца ще продължи първото раздаване, като по програмата има още един предвиден транш. През следващия месец ще започне зареждането на складовете на Червения кръст и разпределянето на храната на хората ще стане от 2 до 31 декември.
Водещ: А кой има ангажимента да следи за качеството и за годността на хранителните продукти? Питам ви не случайно. Защото помним, че миналата година имаше един сериозен проблем с един боб, който беше с гъгрици и хората останаха много разочаровани.
Христина Карамфилова: За съжаление така се получи миналата година. Контролът, който се упражнява върху храните, е официален по реда на Закона за храните под стриктния контрол на органите от Българска агенция по безопасност на храните. Във всеки един склад, преди да се достави съответният продукт от нашите доставчици, отговорниците на Червения кръст се свързват с местните структури на Българска агенция по безопасност на храните, които осъществяват приемането на продуктите и съставят протокол. Без този протокол съответните партиди хранителни продукти не се пускат за реализация към социално слабите лица. Отделно от проверките, които Българската агенция по безопасност на храните осъществява, Държавен фонд „Земеделие” също извършва своите проверки на случаен принцип и взема проби за анализ в независими лаборатории, които са плащани от нашия собствен бюджет. По този начин се гарантира качеството на продуктите, които лицата ще получат.
Водещ: А взети ли са всички мерки срещу злоупотреби с помощите?
Христина Карамфилова: Да, всяка година взимаме такива мерки. Както вече споменах, Държавен фонд „Земеделие” осъществява контроли на всички нива на разпределителната верига, които включват проверки на място. Тези проверки са няколко вида. Ние започваме с проверка още в местата за пакетиране и преработка на хранителни продукти. Осъществяваме проверки по време на доставките от страна на нашите доставчици в складовете на Българския червен кръст. Целта е да бъдат проследени спазването на графиците и окомплектоването от гледна точка на документи, придружаващи камионите. Следващите проверки са на местата за съхранение на самите хранителни продукти. Те трябва да отразят движението на стоките между складовете и пунктовете за разпределение. Накрая са проверките на процеса на раздаване на хранителните продукти към крайните получатели на помощта. Проверките от наша страна са внезапни, независими и скрепени със съответни санкции по договор. Отделно от облигационните отговорности, които всеки един участник в програмата носи по силата на сключените договори, при доказан случай на злоупотреба ние ще задействаме и съответните механизми за търсене на наказателна отговорност.
Водещ: А хранителните помощи се раздават само в пунктовете на БЧК? Знаем, че кампанията се реализира…
Христина Карамфилова: Само в пунктовете.
Водещ: … съвместно между вас, Държавен фонд „Земеделие” и БЧК.
Христина Карамфилова: Да, раздаването става само в тези пунктове. В слаучаите, когато хората са трудно подвижни и не могат да отидат сами да си вземат помощта, съответни доброволци от Червения кръст осъществяват посещение в домовете на трудно подвижните хора и им придвижват съответно хранителните продукти.
Водещ: А има ли достатъчно хора в тези пунктове, има ли опасност да се образуват опашки? Чухме преди малко в анкетата едно недоволство от това, че имало малко хора, че раздаването на помощите става бавно, хората губят време.
Христина Карамфилова: Пакетите все пак са в големи количества, включват 25 килограма. Ако бенефициентите създават безпорядък пред пунктовете, бих казала, че в самите пунктове има достатъчно хора и много доброволци. Както вече споменах, броят на тези доброволци е няколко хиляди на територията на цялата страна и се осъществява раздаване в тези пунктове и посещение по домовете. Организацията, която е създадена, е стриктна и е нормално в първия ден, в който тръгне помощта, да има и някакъв смут. Но до края на месеца не очакваме да има проблеми с раздаването и всеки един от бенефициентите да си получи помощта.
Водещ: Благодаря ви за това участие.
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4