Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Децата от първа и втора група на детските градини също ще получават плодове в училище

Водещ: Г-н Маринов, има ли промяна в условията и реда за кандидатстване по схемата „Училищен плод” за учебната 2013-2014 г., сега е времето, в което се кандидатства?
Чавдар Маринов: В момента сме в кампания по прием на заявления за одобрение за новата кампания 2013-2014 г. Както вие споменахте, има промени. Те са свързани предимно с намаляване на административната тежест на бенефициентите и са отправени в полза на бизнеса. Отпадат няколко документа, които бяха изискуеми. Държавен фонд „Земеделие” ще извършва служебно тези проверки. Това касае по-специално удостоверението по Член 12 от Закона за храните, което беше изискуем документ за юридическите лица доставчици по схемата. В момента те няма да представят такова удостоверение. ДФ „Земеделие” служебно ще извърши тази проверка в регистрите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Водещ: Кой и в какви срокове може да кандидатства, на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите?
Чавдар Маринов: Допустими бенефициенти по схемата са общините с разположените на тяхната територия учебни заведения, юридически лица, организации на производители и самите учебни заведения. За новата учебна година разработихме стратегия съвместно с колегите от Министерство на земеделието и храните, която беше одобрена от Брюксел. Основната промяна по мярката е, че вече допустими от целевата група деца са деца от първа и втора група на детските градини. Това се наложи поради факта, че изпаднахме в ситуация през годините, в която особено в малките населени места се формираха сборни групи в детските градини, в които участваха деца от първа до четвърта група. В условията на нашите наредби, когато в такава сборна група има толкова много деца, половината оставаха без плод. В момента този проблем е решен и мисля, че програмата върви успешно. Искам да успокоя всички кандидати, че схемата е елементарна, с минимален брой документи. Подават се буквално пет документа Срокът за подаване е до 20 септември.
Водещ: Схемата „Училищен плод” предлага плодове и зеленчуци, да припомним обаче за същността и целите на тази схема.
Чавдар Маринов: Основната цел на схемата е намаляване на негативната тенденция за ниска консумация на плодове и зеленчуци сред подрастващите и основно за формиране на здравословни хранителни навици сред децата, които те да запазят и в юношеска възраст, и като възрастни. Искам да споделя с вас и със слушателите, че схемата е с широк социален отзвук. Чрез нея, освен, че спазваме една превенция на здравето на генерацията, подобряваме и хранителните навици. Същевременно се осъществява и пазар за плодовете и зеленчуците, създават се нови работни места, особено в малките населени места, където безработицата е изключително висока. Всичко това говори за изключително високата добавена стойност на програмата. Програмата ще се прилага за четвърта поредна година. През първата година на прилагане на схемата 2010-2011 г. децата са били 96 500; следващата година са 122 000; тази година, която измина са 178 000, а в момента очакваме над 200 000 от територията на цялата страна. Това е един изключителен успех за нас и се надяваме тази положителна тенденция да продължава да се развива.
Водещ: Кой и как осъществява контрола след сключване на договора за честотата и вида на доставките.
Чавдар Маринов: Контролът се осъществява от ДФ „Земеделие”, съвместно с екипи на БАБХ. Искам да им благодаря за тяхната отзивчивост и коректност. Проверките се извършват на територията на цялата страна на база риск-анализ, като се проверяват както грамажите на доставяните продукти, така и качеството на плодовете и зеленчуците. Искам да успокоя родителите, че контролът е всеобхватен, затова могат  бъдат спокойни за здравето на техните деца.
Водещ: И за качеството на плодовете и зеленчуците, които им се предлагат.
Чавдар Маринов: Абсолютно, да.
Водещ: До 20 септември казахте, че ще продължи приемът на документи за кандидатстване по тази схема.
Чавдар Маринов: Да, до 20 септември в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Определената годишна финансова помощ се изплаща за извършени 40 доставки, които отговарят на изискванията на Наредбата за подпомагане по схема „Училищен плод”.
Водещ: Това какво означава – два пъти седмично ли са доставките?
Чавдар Маринов: Да, точно така. Честотата на раздаване е два пъти седмично, а порционът е един продукт от 14-те в Приложение 3. Продуктите включват - ябълки, мандарини, грейпфрут, моркови, домати, краставици…
Водещ: Кога да очакваме, че всички тези плодове ще бъдат вече в училищата?
Чавдар Маринов:  Държавен фонд „Земеделие” е длъжен до 31 октомври да одобри всички заявители по схемата. Това означава, че от 1 ноември започват доставките на плодове и зеленчуци в учебните заведения. Тези доставки продължават до 31 май.
Водещ: Ние като родители можем ли да направим предварително справка дали дадено училище работи по тази схема и къде да направи тази справка?
Чавдар Маринов: Всички учебни заведения са длъжни да поставят плакат около главния вход на учебното заведение, който информира обществеността за участието им в схемата. Плакатите се изработват от ДФ „Земеделие”. Миналата година плакатът беше избран чрез конкурс – рисунка на дете.
Водещ: Налагало ли се е за тези четири години от съществуването на схемата да отклонявате кандидати заради липса на достатъчно финансиране по схемата? Иначе казано ви питам какъв е интересът към схемата?

Чавдар Маринов: Никога не сме отказвали участие. Пак ще спомена факта, че с допълнителни наши средства приемаме повече деца. Надяваме се и тази година да продължи тази добра практика. Разбира се, окончателната стойност на подпомагане ще стане ясна след подаване на заявленията за одобрение. Това ще стане горе-долу на 25 септември – ще имаме информация за окончателния брой деца. В момента ни остават още два-три дни да обработим последната заявка за плащане от предходната учебна година. Можем да се похвалим с изключителна усвояемост на средства. В момента сме над 93%, като се надяваме да стигнем 100% усвояемост, което е един огромен успех.

От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4