Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Искаме да задържим хората на село

 

Близо 5, 000 проекта за модернизиране на стопанства са подадени от началото на Програмата за развитие на селските райони
 
Водещ: Съвместната рубрика на Дарик радио и Държавен фонд „Земеделие”. Ще говорим за възможностите, които предоставя мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Тази мярка е част от Програмата за развитие на селските райони. Подробности около финансирането и кандидатстването научаваме от главен експерт Искра Боцева, с която разговаря Александра Гинева.
Искра Боцева: Казвам се Искра Боцева и съм главен експерт в дирекция „Договориране по прилагане мерките за развитие на селските райони.” Работя основно по мярка 121.
Репортер: Следващите минути трябва да разясним периодите на прием, за да фиксираме по-лесно времево нашите слушатели.
Искра Боцева: За момента фиксирани дати няма. Докато не излезе заповедта на изпълнителния директор за обявяване на приема няма фиксирани дати, но затова е и това съобщение, че такъв прием ще бъде реализиран през юни месец, може би около средата на юни. Конкретната дата и конкретните бюджети ще бъдат фиксирани в заповедта. За момента със сигурност можем да дадем указания на хората за какво биха могли да кандидатстват и кой може да кандидатства. Предвидено е приемът да бъде за кандидати, които изпълняват проекти по мярка 112, мярка 141за полупазарни стопанства. Предвиден е и прием по така наречените гарантирани бюджети, които са по чл. 25, но не всички. Трябва да обърнем внимание, че е предвиден прием единствено за бюджетите за достигане на стандарти в секторите мляко и извън мляко. Това е най-общо казано за свиневъди, кокошки носачки, пилета бройлери и сектор мляко, разбира се. Включително и нитратната директива, защото така са разписани тези гарантирани бюджети. От този прием могат да се възползват и кандидатите от сектор „Плодове и зеленчуци”. Както в предходния прием, също в самата заповед за прием ще бъде публикуван списък с плодовете и зеленчуците, за добиването на които би могло да се кандидатства в настоящия прием. Моля, внимателно да се обърне внимание на този списък като приложение към заповедта, защото е важен. Ако е пропусната някоя култура, а кандидатите смятат, че може да се отнесе към плодове и зеленчуци, както и в миналогодишния прием е оказано, че трябва да има изрично становище от министерството, че това е плод или зеленчук. Друго, бюджетите в момента, както казах също не са изяснени конкретно, но това се работи по въпроса. В самата заповед те ще бъдат фиксирани. Самата мярка е за модернизация за земеделски стопанства, което ще рече, за купуване и строителство на сгради, необходими за производството или съхранението на земеделската продукция: техника за обработка на почва, за прибиране на реколта, други машини, оборудвания за самите животновъдни ферми. Както от самото начало е заложено в мярката, може да се кандидатства и за преработка на земеделска продукция. Но обръщам внимание – само и единствено на собствена земеделска продукция. Така трябва да бъде съобразен капацитетът на преработвателното предприятие, че да бъде само и единствено за собствена земеделска продукция.
Репортер: Това е важно условие и то трябва да се знае.
Искра Боцева: Определено, да. Основните условия вече всички кандидати по мярката ги знаят, всички, които са се интересували от Програмата за развитие на селските райони, но все пак да ги отбележим. Задължително е кандидатите да бъдат земеделски производители. Друго задължително условие е стопанството на кандидата да има минимум една икономическа единица. Има качена на сайта ни таблица, която помага на бенефициентите да изчислят, какво е необходимо, за да покрият това условие. Минимум един хектар да бъде обработваемата площ на стопанството. Като това условие не е задължително за всички. Например при трайни насаждания условието е половин хектар, а пък за някои от кандидатите това условие не е задължително. За юридическите лица има малко допълнителни условия. Трябва да се реализирали минимум 50% доходи от земеделие. Най-грубо казано от земеделие, иначе те са от производство на земеделска продукция, преработка на земеделска продукция, субсидии, директно свързани със земеделското производство. Трябва да са минимум от шест месеца регистрирани тези юридически лица, които кандидатстват по мярката, и за предходната година да са реализирали над 50% доход от земеделие. Това да представлява поне равностойността на 3 500 евро.
Репортер: Документите, които могат да подготвят кандидатите предварително какви са? Някакви допълнителни съвети преди да отидат в областните служби по земеделие или пък тук на място?
Искра Боцева: Документите са описани в приложение към самата наредба и в заявлението, така че човек, попълвайки заявлението да отмята какво е приложил и какво не е. Обширен е списъкът. Според вида на инвестициите и на кандидатите наборът от документи е различен. Тоест, някои документи не са приложими за дадени кандидати. Ето защо мисля, че не е необходимо да изпадаме в подробности в момента. Нека да погледнат бланките на заявлението, списъка с документите, който е описан в приложението към самата наредба и там могат да преценят кое да подготвят още от сега и кое да изчакат малко преди подаването на заявлението.
Репортер: Кои са най-често допусканите грешки при кандидатите? Нещо, което можете да дадете като съвет, за да бъде избегнато през юни?
Искра Боцева: Все по-малко грешки се допускат, трябва да кажем, защото хората вече се научиха на какво държим ние, описвайки го в допълнителните писма. Много хора вече повтарят и потретват с проект, така че вече са се научили. Но като цяло, може да се обобщи, че все още има неяснота по изискванията – кога трябва да има един хектар земя в стопанството и кога не. Тоест, не във всички случаи са представени тези документи, но те не важат за всички кандидати, както уточних. Затова трябва внимателно да се погледне. Трябва внимателно да преценят кандидатите, в случай на кандидатстване за гарантираните бюджети за сектор мляко и извън сектор мляко, кои са инвестициите за достигане на стандартите. Внимателно да се прочете приложение 9 от наредбата, където са описани действащите стандарти в момента. Т.е. постигането на кои стандарти може да се кандидатства и, оттам, внимателно да преценят дали инвестициите, които са заложили в проекта, ще бъдат допустими или не. Това е накратко. Не трябва да се притесняват хората, защото при всеки един случай на открити неточности и непълноти в проекта ние изпращаме писмо така, че да се доуточнят нещата, да се представят допълнително документи. Целта ни не е да режем проектите, грубо казано. Целта е тези средства да се усвояват и то по най-правомерния начин.
Репортер: Да обясним с няколко думи само икономическата единица какво представлява, защото това е нещо, което плаши хората, които за пръв път подават документи. Разбира се, тези, които имат вече опит с един или два проекта са наясно и са спокойни, че не е толкова страшно и не изисква някаква сериозна документация.
Искра Боцева: Икономическата единица се изчислява по една таблица, в която просто кандидатите описват площите от съответни култури, които отглеждат или бройките животни, които отглеждат. За всеки един вид култура или животно е дадена така наречената стандартна разлика и автоматично се изчислява тази икономическа единица. Нека до обясним какво представлява всъщност и какъв е смисълът на тази икономическа единица. Целта е да бъдат приравнени всички стопани и да се знае кой е голям стопанин, кой е по-малък стопанин. Най-грубо казано, сто декара пшеница да се отглежда е една, което се брои за малко стопанство. Но сто декара трайни насаждения вече е много повече. И кой е по-голям стопанин в такъв случай при положение, че и двамата обработват сто декара. Разбира се, че този с овощните култури. Защото те просто изискват повече средства, повече вложения, повече работа. Идеята на тази икономическа единица е точно да се сравнят стопанствата и по този начин да се отговори на това условие, дали покрива този минимум или не.
Репортер: Това е една от атрактивните мерки, нали така?
Искра Боцева: Даже бих казала една от най-атрактивните, да. До момента за всички периоди на прием са подадени близо пет хиляди заявления, от които голяма част са стигнали до договор. Не мога да ви кажа конкретни цифри, но е наистина атрактивна, колкото и трудности да срещат хората при подготвяне на документите за кандидатстване и в последствие при нашата работа, оценяването на проектите и допълнителните документи, които им се изискват и допълнителните уточнения. Колкото и трудно да изглежда в един момент накрая, когато все пак се получат средствата по този проект човек разбира, че е имало смисъл, защото инвестицията му излиза на половин цена. Защото средно субсидията, която се дава по проектите, е 40, 50, 60, 70 процента, според вида на инвестициите и кандидатите. Така че има смисъл това нещо да се прави. Въпросът е, че за всяко нещо трябва да се положат някакви усилия.
Репортер: И контрол, който е изключителен.
Искра Боцева: При всички положения. При всички положения никой не дава пари ей така. Трябва да се отговаря на определени условия и да се следи стриктното спазване на тези условия.
Репортер: Максималната допустима стойност за финансиране?
Искра Боцева: Максималната стойност на проекта, който може да се финансира по мярката е равностойността на милион и половина евро, като този максимум може да се постигне чрез няколко проекта, не е казано, че отведнъж. От последния прием ми направи впечатление, че проектите не бяха много големи, но пък за сметка на това бяха много. Имаше 702 проекта подадени.
Репортер: Отпусна се някак си българският фермер. Прескочи бариерата на страха, която беше 2009-2010, че е непробиваема крепост фонд „Земеделие”. Всъщност, казвате, много положителни новини с тези мярка?
Искра Боцева: Да, може би са се отпуснали хората вече. Може би са повярвали, че могат да се справят, че не е непробиваема тази мярка. Аз смятам, че е много популярна, много помага на хората да си развиват стопанствата.
Репортер: А пък ние така си повишаваме конкурентоспособността. Нали целта е да се изравним със запада на европейските фермери?
Искра Боцева: Целта и на тази мярка, както и на цялата Програма за развитие на селските райони, е точно това. Да ги развием тези селски райони, да станат атрактивни селищата в селските общини, да стане модерно нашето земеделие. И по-често да ядем български домати, череши, краставици, мляко.
Репортер: Нещо, което напоследък е дефицит на нашия пазар?
Искра Боцева: Определено, да.
Репортер: Всъщност, отваряте важната тема за задържането на хората в по-малките населени места, пък и за работната ръка, която с едно усъвършенствано стопанство, въпреки това помага.
Искра Боцева: Разбира се, тази програма е разработена за това. Говоря за цялата програма за развитие на селските райони. Да се задържат хората на село, да имат препитание, да има смисъл от работата, която влагат. Да виждат, че нещо се получава от ръцете им.
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4