Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Подготвени сме да включим повече от 230 000 деца в новата кампания на схема „Училищен плод”

Водещ: Днес ще ви запознаем с възможностите на една популярна в България схема. Тя е „Училищен плод”. Тя има за цел да даде на децата в детските градини и в учебните заведения свежи плодове и зеленчуци. Повечето за кампанията, сроковете и парите, които Европа ни дава, чуйте от главния експерт в отдел „Плодове и зеленчуци” в Разплащателната агенция Чавдар Маринов. С него разговаря Александра Гинева.

Чавдар Маринов: Здравейте. Казвам се Чавдар Маринов, главен експерт съм в отдел „Плодове и зеленчуци” и съм пряко отговорен за прилагането на схема „Училищен плод” в страната. Какво мога да ви кажа за схема „Училищен плод”? По принцип това е схема, която основната цел е прекратяване на негативната тенденция за ниска консумация на плодове и зеленчуци и формиране на хранителни навици у подрастващите. Това е главната цел, която сме заложили в стратегията за управление на схема „Училищен плод”. Като, разбира се, има и под цел – това е осигуряване на пазар за реализация на плодовете и зеленчуците, които са произведени на територията на Европейския съюз.
Репортер: Всъщност има една такава негативна статистика, да започнем оттам, че българските деца са с най-висок риск от затлъстяване и респективно с това пък най-ниска е консумацията в детските заведения на плодове и зеленчуци. Тази схема трябва да промени тази неприятна картина в страната.
Чавдар Маринов: Точно така. Българските деца са най-отпред в Европейския съюз, а може би не само там, а и в целия свят, по ниво на свръх тегло, наднормено тегло и затлъстяване. Именно това е механизъм, чрез който ние се стремим да внедрим модел, който да формира техните хранителни навици и те да ги запазят като възрастни.
Репортер: Тоест, да го кажем по-простичко, да изместим мазната баничка със сирене, с ябълка или пък някой и друг плод или зеленчук.  
Чавдар Маринов: Да, може и така да се каже. Но да не забравяме, че все пак основният модел може да даде семейството. Ние каквото можем – правим.
Репортер: Добрата новина тази година, знам, че има такава, споделете ни я за схемата. Увеличен е бюджетът.
Чавдар Маринов: Да, точно така. Тази година на база искане от наша страна, съвместно с колегите от Министерство на земеделието и храните, направихме стратегия, която представихме в сроковете, определени от Брюксел, тоест до 31 януари, с искане за увеличаване бюджета на схемата. Европейската комисия прие нашето заявление и отпусна приблизително 50% допълнение към съществуващите средства.
Репортер: Колко бяха те миналата година и сега колко са?
Чавдар Маринов: Миналата година бюджетът беше 3 милиона 771 хиляди, тази година е почти 50% отгоре и е 5 милиона и 600 хиляди. Това е общият бюджет по схемата. Той се формира от 75% участието на Съюза и 25% националното участие, точно така, съфинансиране. Като в суми това е 4 милиона и 200 хиляди лева от Европейския съюз, и милион и 200 хиляди от страната членка – България.
Репортер: Всички тези пари отиват в училища, детски градини, където трябва децата да се хранят по-здравословно. Какви са критериите и избора на бенефициентите?
Чавдар Маринов: Допустими бенефициенти по схема „Училищен плод” са всички учебни заведения, това са училища и детски градини - общински, държавни и частни. Целевата група ни е от трета и подготвителна група в детските градини до четвърти клас в учебните заведения. Тази година разширихме целевата група и това беше основна част от нашата стратегия за увеличаване на средствата. Включихме деца и от първа и втора група в детските градини, тъй като се оказа, че в много от регионите в страната, особено в малките населени места, и то в детските градини, се правят сборни групи, които включват деца от първа до подготвителна група. И се получава, че не всички деца консумират плодове и зеленчуци, които се предоставят по схемата. Това беше одобрено, както казах, и в момента очакваме голям интерес по схемата, която, между другото, се приема доста добре както от учители, родители, така и от децата.
Репортер: Кажете ни за миналата година какви са резултатите, за да можем да добием по-обща представа. И за успеха на схемата.
Чавдар Маринов: Ами да, аз дори мога да се върна и още малко по-назад, в началото на прилагане на схемата. В момента, 2013-та – 2014-та година ще бъде четвъртата година, в която ще прилагаме схема „Училищен плод”. В началото започнахме с 96 000 деца – около 800 учебни заведения; след това, 2010-та-2011-та стигнахме до 122 000; 2012-та-2013-та вече сме на 178 000 деца. Като тази година по стратегия се предвиждат 200 000 деца да дойдат, но ние сме подготвени за около 230 000 дори и повече деца. Искам да ви кажа, че правим и допълнителни неща за децата – т.нар. информационни дейности и съпътстващи мерки, с които поднасяме информация за тях по разбираем начин. Тоест, за да могат те да разберат полезността на схемата, организираме различни томболи, игри, книжки и мисля, че децата възприемат по своя начин идеята за мярката и консумират повече плодове и зеленчуци.
Репортер: Всъщност аз съм виждала в детски градини такива флагчета с информация защо е полезна да речем ябълката в дневното меню на детето.
Чавдар Маринов: Да. Освен такива книжки и брошурки, наше изискване е, когато бенефициентите подават заявки за плащане, за всеки отчетен период да има съпътстващи педагогически мерки, тоест ръководството на всяко учебно заведение да приложи някакви мерки, които запознават децата с полезността от консумацията на плодовете и зеленчуците, начините за тяхното отглеждане, както и редица други неща, които ще допринесат за включване в менютата на децата на плодове и зеленчуци.
Репортер: Тоест идеята е не просто да се консумира в конкретната учебна година, а да се възпитава навикът на детето, посредством и семейството, да се обяснява защо е полезно в менюто да включват тези плодове и зеленчуци.
Чавдар Маринов: Да, точно така. Още повече че Световната здравна организация препоръчва средно дневна консумация от порядъка на 400 грама плодове и зеленчуци. При нас в България за съжаление тази консумация е под 140 грама. Разбира се, това е обвързано и с доходите. Особено силно са засегнати първата /…/ група, тоест хората с най-ниски доходи, където консумацията е наистина под 140 грама. Пак повтарям, че целта на схемата не е да нахраним децата с тези плодове и зеленчуци, които раздаваме, но все пак е модел и начин да формираме техните хранителни навици и да ги насърчим да консумират повече плодове и зеленчуци, което пък респективно ще доведе до прекратяване на друга негативна тенденция. Не знам дали знаете и вашите слушатели дали знаят, че хората на възраст около 40 години в Република България са на едно от челните места по инфаркти и прекарани инсулти. Това всичко е вследствие на неконсумирането на плодове и зеленчуци и заместването им в по-ранна детска възраст с други нездравословни храни.
Репортер: Тоест сега трябва да възпитаваме една здрава нация, защото наистина статистиката не само за 40-годишните, но по принцип за сърдечносъдовия риск при българите е много висока, вследствие особено на затлъстяването.
Чавдар Маринов: Абсолютно. Това е точно така и затова нашата идея и цел е тази превенция, която ние се мъчим да упражним.
Репортер: Добре, щом така интересът на тази схема мултиплицира броя на децата, догодина можем ли да очакваме още по-голямо разрастване и на бюджета, и на децата, включени в схемата?
Чавдар Маринов: Да, ние предвиждаме такова нещо. И в момента мога да кажа, че усвояемостта на средствата се движи доста добре. Очакваме да достигнем до стоте процента усвояване на европейските средства, което е един голям успех. В сравнение с миналата година, стигнахме 74,9%, което тази висока усвояемост, ни даде право да искаме увеличение на средствата, тъй като, ако не си усвоил определен размер средства, няма как да искаш увеличение. Мога да кажа, че на по-глобален мащаб за бъдещето на схема „Училищен плод” е, в нея участват всички страни членки, тази година е включена и Хърватска, бюджетът по мярката за всички страни членки е около 90 милиона евро. Предвижда се от следващия програмен период да стане 150 милиона евро от всички стани членки. Респективно за България делът от евросредствата ще бъде увеличен. Също така ще има и допълнителни финансови средства за прилагане на съпътстващи мерки, които ще бъдат финансирани от съюза. Към момента такива мерки и дейности могат да се извършват единствено и само с национални средства.
Репортер: Да обърнем малко сега палачинката, както се казва, в посока на тези, които могат да кандидатстват за тези средства. Какви са сроковете за подаване на документите, какво трябва да включват кандидатите в тези документи? Нормативната уредба да кажем и изискванията за кандидатите. Какви са групите? Знаем, че и общини могат, и детски заведения.
Чавдар Маринов: Допустими бенефициенти по схемата, това могат да бъдат общини, всичките учебни заведения, които са разположени на тяхната територия. Както казах, това могат да бъдат детски градини и училища – общински, частни и държавни. Също така допустими бенефициенти са всякакви юридически лица, които се занимават с търговията на плодове и зеленчуци, както и самите учебни заведения. Периодите на прием започват от 15 август до 20 септември 2013 година. Приемът на документи се осъществява в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, отдел „Прилагане на мерки и схеми за подпомагане на земеделските производители”. Има различни индикации, че е сложна схемата, че се кандидатства трудно. Напротив, кандидатства се точно с пет документа. Има едно заявление за одобрение на заявител, което се попълва съответно от заявителя на финансова помощ, което се съпътства с график за доставка на плодове и зеленчуци; удостоверение за регистриран обект по чл. 12 от Закона за храните, което, повтарям изрично, е само за юридическите лица. Учебните заведения нямат в проектната документация такъв документ. И, разбира се, декларации, че поемат различни задължения по схемата, които са неизбежна част тези декларации, те са ни поставени като изискване от Европейския съюз и ги има в Регламент 288, който касае и регулира схема „Училищен плод”, с това, че декларацията включва точки, че няма да участват в схемата чрез друг заявител; ако се установи такъв прецедент, те ще върнат финансовата помощ. Но това са нормални неща, които няма как да се избяга от такива неща.
Репортер: Чисто юридически са изпипани, да. Плодовете какви са – български или вносни?
Чавдар Маринов: Когато стартирахме схемата за пръв път през 2009-2010 учебна година, имаше изискване плодовете да бъдат от Европейския съюз. В момента няма такива ограничителни обстоятелства. Плодовете и зеленчуците от всички страни могат да бъдат представени на децата. Мога само да кажа, че упражняваме строг контрол върху доставките на плодове и зеленчуци, още повече, че става въпрос за учебни заведения. Родителите така са афектирани. Извършваме постоянни проверки, съвместно с колегите от Българска агенция за безопасност на храните. И засега нямаме констатирани някакви несъответствия и нарушения.
Репортер: Българинът е мнителен и трябва всичко да е на сто процента сигурно.
Чавдар Маринов: Ами да. Знаете ли, още повече, когато разрешихме продуктите да бъдат не само от страни членки на Европейския съюз, а и от страни като Македония, Турция, много родители скочиха против това нещо. Но мога да кажа, че в България в момента почти 90% от плодовете и зеленчуците са внос, така че няма как ние да прекратим тази тенденция.
Репортер: Пазарът трудно може да задоволи тази схема и нуждите на тази схема.
Чавдар Маринов: Абсолютно. Затова е и под цел на Европейската комисия един вид осигуряване на пазар на плодовете и зеленчуците, тъй като в момента производството на плодове и зеленчуци дори в европейски мащаб е по-свито.
Репортер: Добре, кажете къде има най-голям интерес? В по-големите градове ли се концентрират средствата или по-малките общини вече дърпат по-напред?
Чавдар Маринов: В интерес на истината, има доста малки населени места, малки общини, които проявяват интерес и кандидатстват. Мога да кажа, че за София, където се очаква интересът да е по-голям, не е точно така. Може би повече от 60% от учебните заведения на територията на община София не кандидатстват, не знам поради каква причина. Но иначе сме покрили почти територията на цялата страна, във всички 28 области схемата работи. Имаме кандидати както общини, така и фирми, така и учебни заведения. Просто палитрата е пълна и се надяваме все така да расте броят на бенефициентите, респективно броят на децата, което е нашата основна цел. Размерът на целевата група, който ни е определен от Европейската комисия, по наши данни са 320 000 деца, като ние мислим, че тази година ще покрием над 75% от тях.
Репортер: Нека да припомним датите – от 15 август до 20 септември всички детски заведения, юридически лица или общини могат да дадат своите заявления?
Чавдар Маринов: Точно така, в областните структури на ДФ „Земеделие”.
Репортер: Там могат да получат и повече информация в случай, че не са наясно?
Чавдар Маринов: Точно така. Информация още отсега има изнесена на сайта на ДФ „Земеделие”, както и в специалния сайт, който направихме, schoolfruit.dfz.bg,  на който всеки може да влезе. Там е качена цялата информация с документи, формуляри, изисквания, въобще инструкции за кандидатстване, попълнени формуляри. Всеки може да го погледне и да се ориентира. Ако може само да ми разрешите да кажа и по отношение на инициативата, която направихме миналата година. По принцип ЕС отпуска средства за информационни мерки и дейности. Миналата година сме изпратили 122 000 значки, 122 000 химикалки до всички деца, които са участници за миналата година в схема „Училищен плод”. Всяка значка имаше отзад идентификационен номер, с който децата получаваха при нас награди – раници, шапки и други награди. И мисля, че доста добре се получи. Надяваме се и тази година да направим подобна инициатива. Още повече, че ЕС е предоставил в порядъка на 140 000 лева европейски средства за такива инициативи.
Репортер: И децата са доволни и се хранят здравословно.
Чавдар Маринов: Абсолютно, да. Възприемат идеята. Надяваме се от следващия програмен период, когато има финансов ресурс за съпътстващи мерки, да направим по-мащабни неща.
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4