Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Директни плащания на фермерите

БНР, Преди всички | 26.01.2015

 

Гост: Живко Живков, зам.-директор на ДФ „Земеделие”

 

Водещ: Както разбрахте и от новините ни, от днес започва изплащането на субсидиите на земеделците по директните плащания на площ. Наш събеседник в „Преди всички” сега е зам.-директорът на Държавния фонд „Земеделие” Живко Живков. Добро утро казвам и на Веси Миланова.

Репортер: Добро утро, г-н Живков!

Живко Живков: Добро утро! Добро утро на Вас и на вашите слушатели!

Репортер: Да започнем директно със сумата. Колко средства ще бъдат изплатени по схемата за единни плащания на площ?

Живко Живков: Финансовият пакет е 1,051 млрд. Лева за СЕП, като първоначално днес ще бъдат оторизирани 949 млн. Лева, а останалата сума ще бъде доплатена, след като Министерството на земеделието и храните предостави окончателния слой за площи в добро земеделско състояние.

Репортер: Да кажем какво ще започне да се плаща от днес, в такъв случай, след като има разлика между общата сума и това, което ще започнете да разплащате.

Живко Живков: Сумата е близо 950 млн. лева за около 95 000 кандидати по схемата за единно плащане на площ.

Репортер: Защо се налага да се плати частично сега и после останалата сума?

Живко Живков: Тук искам да уточня, че след предаване на окончателния слой за площи в добро земеделско състояние от Министерство на земеделието и храните ще има преизчисление на схемата за единно плащане на площ и след това тази сума ще бъде доплатена, като това се предвижда да се случи в края на месец март.

Репортер: Как ще се процедира с площите, които са застъпени, площите, за които са кандидатствали повече от един фермер?

Живко Живков: Процедурата при застъпванията е ясно разписана в Наредба №5 и няма промяна в сравнение с предходната година. Кандидатите, които са предоставили документи за правно основание за даден земеделски имот, ще получат подпомагане за тази площ, а тези, които нямат документи или има двама кандидати са предоставили такива документи, ще останат неразрешени и наддекларирани, съгласно разпоредбите на закона за подпомагане на земеделските производители.

Репортер: Какво показват тенденциите през последните години? Увеличават ли се застъпванията или намаляват?

Живко Живков: Намаляват, като величината, като процент, е константна – около процент от общо заявената площ.

Репортер: Това спрямо Европа как изглежда?

Живко Живков: Добре е, като допустимост и като възможности на българското законодателство и земеделие.

Репортер: Това, че за 2015 г. Вече се изисква правно основание още при заявяване на площите за подпомагане, ще реши ли веднъж завинаги проблема със застъпванията на площите, според Вас?

Живко Живков: Всички колеги от Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие” работим в тази посока за валидиране на този документ.

Репортер: По колко пари на декар ще получат фермерите тази година?

Живко Живков: През изминалия програмен период подпомагането се определяше като от финансовия пакет, 1,051 млрд. Лева, се дели на общата селскостопанска площ за България, която е около 3,492 млн. Хектара. Определена по този начин, ставката за СЕПП е 300 лв и 96 ст за хектар. Но тъй като заявената за подпомагане площ по СЕПП е доста повече от тези 3,492 млн. Декара, да не се надхвърля определения бюджет, се налага коефициент на редукция от 10,12% и първоначално ставката се получава около 270 лв и 51 ст на хектар.

Репортер: Тоест, 27 лв на декар?

Живко Живков: Да.

Репортер: Това е по-малко спрямо миналата година.

Живко Живков: Това е по-малко, въз основа на тази редукция и този коефициент, който Ви казах. Но тук отново искам да уточним, че след предаване окончателния слой за площи в добро земеделско състояние ще се извърши редукция на коефициента и ще се извърши доплащане. Въпреки че бюджетът е по-висок в сравнение с предходната година, от него е взет бюджет за преразпределително плащане. Това е нова схема, както и схемата за крави с бозаещи телета, която преди беше с национално доплащане. А отделно и заявените за плащане площи всяка година нарастват средно със 100 хка. Тоест, към тази сума от 27,5 в края на март месец се очаква допълнително плащане, което ще покаже колко ще бъде след изчисляване на всички тези...

Репортер: Ще ни кажете и за преразпределителните плащания, обаче първо да кажем – от днес започвате плащането... превеждането на парите на земеделците.

Живко Живков: Да.

Репортер: В какъв срок парите ще стигнат до всички фермери?

Живко Живков: В рамките на днешния ден, след предаване на протоколи към счетоводния отдел, сумите ще бъдат по сметките на земеделските производители. Повтарям отново, сумата е около 950 млн. лева. Отделно от това, тази седмица започва изплащането на втория транш от парите за животновъдите. Това ще се случи в рамките на днес и утре, като сумата е около 35 млн. Лева.

Репортер: От днес започвате за животновъдите, така ли?

Живко Живков: Да.

Репортер: Понеже беше... предварителната информация беше, че от сряда ще започне плащането.

Живко Живков: До сряда имаме обещанието към земеделските производители да бъде платено и по двете схеми.

Репортер: Сега да кажем кога ще започне преразпределителното плащане, което Вие споменахте преди малко.

Живко Живков: Това е нова схема и то ще се извърши след окончателното плащане по СЕПП, тъй като по тази схема се подпомагат първите 30 хектара, които са допустими по СЕПП, а след установяване на слоя допустимост, ние ще извършим това плащане. Предвижда се, по наши разчети, това да се случи в края на месец март и бюджетът там е определен 53 млн. лева.

Репортер: Сега там има един проблем, с който Вие трябва да се справите – процеса на изкуствено раздробяване на земята.

Живко Живков: Ами, за съжаление, Държавен фонд "Земеделие" и разплащателна агенция единствено може да влияе на процеса, като не допуска плащане на кандидати, които изкуствено са раздробили стопанството си. Конкретните условия, при който ще се определи дали даден кандидат е създал изкуствени условия с цел облагодетелстване или избягване на таваните за плащане, е да намерят място в нормативната уредба, която в момента се създава и трябва да се валидира съвсем скоро.

Репортер: А Вие как ще установите, след като все още не е ясна нормативната уредба? По какъв начин Фонд „Земеделие” ще контролира процеса? Как ще разберете кои са фермерите? По какви признаци ще съдите, че това са... определени фермери са раздробили изкуствено земята си, за да могат да вземат повече пари?

Живко Живков: Ето, това са условията, които ние трябва да изчистим и поставим, заложим, като валидирани в тази нормативна уредба и промяната в закона за подпомагане на земеделския производител – обща банкова сметка, пълномощни от едни бенефициенти към други. Всичко това нещо ще бъде уточнено и вкарано в нормативна разпоредба.

Репортер: Кога ще се случи това?

Живко Живков: В съвсем кратки срокове. До 1 март ние трябва да сме готови с новото заявление за подпомагане за кампания 2015.

Репортер: Така. И сега два въпроса, които ще Ви задам с пълното съзнание, че това е извън вашия ресор, Вие отговаряте за преките плащания, но така или иначе сте зам.-изпълнителен директор на Фонда. Сега сме края на януари и няма начин да не сте теглили чертата и да сте наясно, Вие във Фонда, колко пари изгубихме от Програмата за развитие на селските райони за 2014 г.

Живко Живков: Както казахте, това не е мой ресор в пълния смисъл на думата и може би няма да дам изчерпателен отговор на въпроса Ви. Но искам да вмъкна, че благодарение на усърдната работа на колегите в Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието в края на годината, 2014-а, предварителните разчети за загуба от 120 млн. евро бяха редуцирани до 51 млн., което, смятам, че е постижение на фона на всичко, което се случва.

Репортер: 51 млн. ли е окончателната сума, която губим със сигурност?

Живко Живков: Да.

Репортер: Колко пари трябва да платим за 2015?

Живко Живков: Тук ще бъда лаконичен. 400 млн. евро.

Репортер: Ще успеем ли?

Живко Живков: Сигурен съм.

Водещ: Благодаря Ви за този разговор! Това беше зам.-директорът на Държавен фонд "Земеделие" Живко Живков с разяснения около започващото изплащане на субсидиите на земеделците, всъщност и на животновъдите, както разбрахме.

Репортер: И на животновъдите започва от днес плащането, въпреки че предварителният анонс беше, че от сряда...

Водещ: От сряда. Благодаря и на Веси Миланова!
 

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3