Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Писмата за одобрение по мярка 10 и мярка 11 за Кампания 2022 са достъпни в СЕУ

    В „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) са качени уведомителните писма за одобрение на кандидатите, подали заявления за подпомагане през Kампания 2022 по мярка 10 „Агроекология и климат“ (М10) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (М11), с цел да поемат нов ангажимент по мерките със следните направления:

     - „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1), М10 одобрени са 526 кандидата;

   - „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, М10 одобрени са 1 467 кандидата;

   - „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, М10 одобрени са 570 кандидата;

    - „Контрол на почвената ерозия“, М10 одобрени са 540 кандидата;

   - „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, М10 одобрени са 144 кандидата;

   - „Биологично пчеларство“, М11 одобрени са 205 кандидата;

    - „Биологично животновъдство“, М11 одобрени са 9 кандидата;

    - „Биологично растениевъдство“, М11 одобрени са 970 кандидата.

     Писмата са достъпни в индивидуалния профил на кандидата в СЕУ, от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” - „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“ - https://seu.dfz.bg.

    За периода от 18 часа на 23 декември 2022 г. до 9 януари 2023 г., поради предстоящото временно спиране на работата на СЕУ, всички одобрени кандидати може да получат писмата си на място в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация (за юридическо лице и едноличен търговец) или постоянен адрес (за физическо лице) в работните дни.

 

                   29 декември 2022 г.                                  ДФ „Земеделие“-РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1