Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФ „Земеделие” преведе близо 10,3 млн. лв. на бенефиценти по ПРСР 2014-2020 г.

    Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 10,3 млн. лв. (10 294 641,84 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).

   Подпомагане получиха 31 бенефициента, като разпределението по мерки е както следва:

     - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени 2 702 556,08 лв. по 7 проекта;

   - по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 2 682 553,90 лв. по един проект;

    - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 4 178 772,39 лв. по 17 проекта;

   - по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 112 255,01 лв. по 5 проекта;

    - по мярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 618 504,46 лв. по един проект.

 

                  25 юни 2021 г.                                              ДФ „Земеделие“ - РА

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3