Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Нови 18 бенефициенти получават близо 8 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

    Държавен фонд „Земеделие“ нареди плащания от близо 8 000 000 лв. (7 930 690,73 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) Подпомагане получават 18 бенефициента, като разпределението по мерки е следното:

    -      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 334 907,59 лв. по 2 проекта;

 -  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 186 303,96 лв. по един проект;

  -  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 5 376 759,32 лв. по 4 проекта;

    -      по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 541 857,60 лв. по 8 проекта;

    -      по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 16 190,60 лв. по един проект;

  -   по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са изплатени 453 547,30 лв. по един проект;

   -    по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 21 124,36 лв. по един проект.

 

19 август 2021 г.                          ДФ „Земеделие“ - РА

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3