Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Васил Грудев: 180 млн. лева се разпределят за развитие на малките населени места

  По подхода ВОМР се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа на местното развитие за устойчива пазарна конкурентоспособност в малките населени места. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по време на Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР, която се провежда в к. к. Албена. Той подчерта, че средствата се предоставят по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на Местните инициативни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г. До момента по подмярка 19.2 са постъпили 373 процедури, по които проектните предложения наброяват близо 1 800. Разпределението на процедурите по подмерки е следното:

    • 89 процедури по подмярка 7.2

    • 86 процедури по подмярка 4.1 и 4.1.2

    • 59 процедури по подмярка 4.2

    • 64 процедури по подмярка 6.4.1

    • 33 процедури дизайнерски мерки на МИГ

    • 42 процедури по други мерки и подмерки (7.5, 8.6 и други)

  От постъпилите 373 процедури 234 са с приключени и имат подписани тристранни договори. Останалите 139 процедури са в процес на обработка, каза още изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“.

 Грудев призова участниците във форума да бъдат по-активни и инициативни в предложенията, които предстои да изпратят до ЕК във връзка с подхода ВОМР за следващия програмен период. Той изтъкна, че политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС ще бъде приоритет.

  Подходът ВОМР има за цел да популяризира местната икономика и култура. Той се явява най-силният инструмент, чрез който малките населени места могат да се развиват и да се модернизират. Чрез него се предоставя правото на местната общност сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени инвестициите, каза още изпълнителният директор на ДФЗ- РА.

  В конференцията участват представители от ЕК, представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, ДФ „Земеделие“, както и представителите от Местните инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др.

 

                          7 октомври 2020 г.            ДФ „Земеделие“- РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1