Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., получили между 40 и 60 точки на предварителна оценка по критериите за подбор.
   Припомняме, че бюджетът по подмярката беше увеличен, съгласно заповед № РД09-1006 от 10.12.2020 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. от 35 204 400 лв. на 52 026 048,89 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, подадени от кандидати -микропредприятия, които не са земеделски стопани, получили между 40 и 60 точки по критериите за подбор на предварителна оценка.
   От оценените на административно съответствие и допустимост 68 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 23 проекта, а останалите са оттеглени.
    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
   ДФЗ - РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка, чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.
  След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

                       19 ноември 2021 г.                              ДФ „Земеделие“ – РА

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3