Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Новини


До 17 август се удължава приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна

small

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) удължава приема на документи по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна до 17 август включително. Удължаването на приема е определено със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.


Публикуванa на 01.08.2022г.

Прочети цялата новина

Приемът по схемата за застраховане на селскостопанска продукция се удължава до 31 август

small

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение да удължи срокът за прием по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ от 29 юли 2022 г. на 31 август 2022 г.


Публикуванa на 29.07.2022г.

Прочети цялата новина

С 3,25 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата за инвестиции в растениевъдството

small

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) увеличи с 3,25 млн. лв. финансовия ресурс за 2022 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. С допълнително гласуваните средства бюджетът по схемата нараства от 10 000 000 лв. на 13 250 000 лв.


Публикуванa на 29.07.2022г.

Прочети цялата новина

Разплащателната агенция подкрепи сектор „Рибарство“ с над 1 млн. лева по ПМДР 2014-2022

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати от началото на юли общо 1 166 157 лв. по 15 проекта, договорени по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020.


Публикуванa на 26.07.2022г.

Прочети цялата новина

Стартират още два приема по мярка 7.2 - за пътна инфраструктура и за водоснабдителни системи в общините

small

Две процедури за подбор на проектни предложения подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха обявени на 25 юли 2022 г. Това са процедура № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ и № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.


Публикуванa на 26.07.2022г.

Прочети цялата новина


 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.