Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

21 проекта получават близо 6,4 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,4 млн. лв. (6 351 660,06 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) за периода от 03.02.2022 г. до 09.02.2022 г. Подпомагане получават 21 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 308 300,46 лв. по един проект;
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 126 920,50 лв. по 4 проекта;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 1 196 492,19 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 219 926,68 лв. по два проекта;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 3 935 198,21 лв. по 5 проекта;
- по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени 56 662,95 лв. по един проект;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 488 994,02 лв. по 5 проекта;
- по мярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 19 165,05 лв. по един проект.


              10 февруари 2022 г.                              ДФ „Земеделие“ – РА

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3