Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Анкета 2019

Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА

 • 1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
 • 2. Откъде получихте информация за схемите и мерките, които ДФ „Земеделие” администрира?
 • 3. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФЗ?
 • 4. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за подготовката на документите и спазването на изискванията по схемите и мерките?
 • 5. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за финансирането в пълен размер, без налагане на санкции?
 • 6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
 • 7. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
 • 8. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
 • 9. Ще ви улесни ли създаването на 24-часов кол център за комуникация с ДФЗ?
 • 10. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
 • 11. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
 • 12. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
 • 13. По какво направление планирате да кандидатствате през следващата година?
 • Профил на анкетирания:
 • 14. Пол
 • 15. Възрастова група
 • 16. Образование
 • Резултати от анкетата:

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”