Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Анкета 2019

Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА

 • 1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
 • 2. Откъде получихте информация за схемите и мерките, които ДФ „Земеделие” администрира?
 • 3. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФЗ?
 • 4. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за подготовката на документите и спазването на изискванията по схемите и мерките?
 • 5. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за финансирането в пълен размер, без налагане на санкции?
 • 6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
 • 7. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
 • 8. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
 • 9. Ще ви улесни ли създаването на 24-часов кол център за комуникация с ДФЗ?
 • 10. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
 • 11. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
 • 12. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
 • 13. По какво направление планирате да кандидатствате през следващата година?
 • Профил на анкетирания:
 • 14. Пол
 • 15. Възрастова група
 • 16. Образование
 • Резултати от анкетата:

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
14 май 2021 г.
Приключва прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем.
17 май 2021 г.
Започва прием на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“.
17 май 2021 г.
Започва прием на документи по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.
17 май 2021 г.
Започва прием на документи по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.
28 май 2021 г.
Приключва прием на документи по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.