Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136,
 • ЕИК: 121100421
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Анкета 2021

Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА

 • 1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
 • 2. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФ „Земеделие“?
 • 3. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
 • 4. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
 • 5. Лесно ли намирате информация за ПРСР – мерки, кандидатстване, плащания?
 • 6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
 • 7. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
 • 8. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
 • 9. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
 • Профил на анкетирания:
 • 10. Пол
 • 11. Възрастова група
 • 12. Образование
 • Резултати от анкетата:
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.