Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

През 2010 г. фонд „Земеделие” е изплатил 610.1 млн. лв. субсидия по програмата за развитие на селските райони

       През последните две седмици на годината Експертната комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в Държавен фонд „Земеделие” е одобрила 311 проекта по Програмата за развитие на селските райони с обща стойност на одобрената субсидия 136.6 млн. лв. „Активната работа ще продължи до края на годината. Амбицията ни е да успеем с всички подадени проекти по мярка 121, свързани с Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива), така че кандидатите да получат максималната субсидия от 85%, валидна в рамките на тази календарна година”, съобщи изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов. „Тази седмица в ДФ „Земеделие” ще бъдат поканени за подписване на договори кандидатите по близо още 250 проекта”, допълни Симеонов.
 
На последните си заседания ЕКОП е одобрила проекти по следните мерки:
 
121 „Модернизиране на земеделските стопанства” - 263 проекта, с обща стойност на субсидията 73 524 162 лв.
123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 21 проекта с обща стойност на одобрената субсидия 24 838 278 лв.
 
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 11 проекта със стойност на одобрената субсидия 3 244 838 лв.
 
      По общинските мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” са одобрени 16 проекта с одобрена субсидия от 35 059 200 лв.
 
Постигнатият напредък по ПРСР към края на 2010 г.
 
        Само през тази година Държавен фонд „Земеделие” е сключил 3528 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) при общо договорирани 7950 от началото на действието на програмата през 2008 г. досега. Субсидията по одобрените проекти за тази година възлиза на 776, 8 млн. лв. сочат данните към 27 декември 2010 г.
         От стартирането на програмата досега фондът е сключил договори на стойност 1, 707 млрд. лв. Към 27 декември 2010 г. са подадени 7240 заявки за плащане на обща стойност 1, 2 млрд.  лв. По тях са извършени плащания за 6774 заявки, като общата стойност на изплатените средства надхвърля 790, 3 млн. лв.
         Само за 2010 г. са извършени плащания – междинни, авансови и окончателни по общо 4371 заявления, като общата стойност на изплатените средства е 610,1 млн. лв.
          Най-атрактивна остава мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която при успешно изпълнение на инвестицията се очаква да бъдат изплатени над 569, 6 млн. лв.
              
              
29 декември, 2010г.                                   Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                     Разплащателна агенция

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 юни 2021 г.
Приключва прием на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“.
15 юни 2021 г.
Приключва прием на документи по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.