Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 90
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Изкупвачите на мляко подновяват банковите си гаранции до 31 октомври 

    Всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да подновят банковите си гаранции, като депозират техните оригинали за квотната 2013/2014 г в полза на фонд „Земеделие” до 31 октомври. Документите се приемат на адрес: София 1618, ул. „Гусла” № 3 (отдел „Мляко”).
    Размерът на банковата гаранция на вече одобрени изкупвачи бе определен от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с Решение № 03-РД/2513 от 25.09.2013 г. по методика, която включва изкупеното количество мляко през предходния квотен период 2012/2013 г. въз основа на годишните декларации, подадени съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 23. Изкупвачите, които са декларирали до 250 000 кг сурово краве мляко, трябва да предоставят банкова гаранция в размер на 6804 лв.          За декларирани количества от 250 001 кг. до 1 000 000 кг сумата е  13 608 лв. Заявилите  над 1 000 000 кг трябва да предоставят гаранция от 21 772 лв.
   Образецът на банковата гаранция е публикуван на www.dfz.bg/Секция „Селскостопански пазарни механизми/в менюто „Мляко”/Млечни квоти/Одобрени изкупвачи на мляко.
   Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред Министерството на земеделието и храните, трябва да депозират банкова гаранция в максимален размер, а именно 21 772 лв., в полза на фонд „Земеделие”.
 
1 октомври 2013 г.                          ДФ „Земеделие” –

                                               Разплащателна агенция

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31