Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Отпускат милиони за производителите на картофи, овощни култури и памук    МЗХ осигури милиони в подкрепа на малките земеделски стопани след актуализацията на бюджета. Това стана ясно след заседанието на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ), провел се в Министерството на земеделието и храните. Промените осигуряват на земеделските производители, отглеждащи плодове и зеленчуци, 3 500 000 лева. Тези средства бяха обещани лично от министър Димитър Греков като част от програмата на правителството за подкрепа на малките земеделски стопани.
 
    Част от плана за подкрепа на родното ни производство включва и решението за отпускане на кредитна линия в рамките на 10 000 000 лева за закупуване на минерални торове и/или семена за производство на пшеница, реколта 2014 г. Определеният на заседанието лихвен процент на отпусканите кредити ще бъде 4.5%.
 
    Утвърдени бяха и ставките по прилагане на държавна помощ deminimis за подпомагане на декар за зеленчуци, полско, градинско и оранжерийно производство през 2013 г. Средствата, които следва да бъдат получени от земеделските производители, са 1 500 000 лева.
 
    Гласувано бе и решение за предоставяне на минимална помощ deminimis за земеделските производители, отглеждащи овощни култури и десертно грозде през 2013 г. По тази програма земеделските стопани ще усвоят 450 000 лева. Срокът за кандидатстване е от 30 август до 13 септември.
 
    Единодушно бе гласувано и предоставянето на средства за картофопроизводителите от областите Благоевград, София – област, Перник и Смолян през 2013 г. По тази мярка ще бъдат усвоени 450 000 лева. Приемът е от 30 август до 13 септември.
 
    Постигна се договореност за подпомагането на земеделските производители, ангажирани с отглеждане на памук през 2013 г., които за трета поредна година ще получат държавна помощ deminimis на стойност 120 000 лева. Tе ще могат да подадат документи от 26 август до 30 септември 2013 г.
 
    За помощите deminimis се кандидатства в областните дирекции на фонд „Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по постоянен адрес на физическото лице или едноличен търговец и по адерс на управление – за юридическите лица. Помощта за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на общо 7 500 евро за период от три данъчни години (2011 – 2013).
 
    В помощ на земеделците, получаващи държавна помощ за сключване на застраховки, на заседанието на УС на ДФЗ е взето и решение за удължаване на срока за подаване на заявления до 16 септември 2013 г.
 
    По отношение на мярка 214, УС на ДФЗ взе решение за създаване на експертна комисия за разглеждане на казуси по отношение на подадените заявления за подпомагане. Комисията ще се състои от три до пет независими, доказани специалисти в областта на растениевъдството и добрите практики при редуване на земеделските култури.
 
 
 
23 август 2013                                                        ДФ „Земеделие” –

                                                                            Разплащателна агенция

 
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2 септември 2021 г.
Започва прием на заявления за подпомагане на прасета за угояване по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - втори транш.
17 септември 2021 г.
Приключва прием на заявления за подпомагане на прасета за угояване по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - втори транш.
30 септември 2021 г.
Приключва прием на заявления по помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.