Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Производителите на плодове, зеленчуци и картофи получават 5 милиона лева по схемата de minimis         ДФ “Земеделие” отпуска общо 5 млн. лева на производителите на плодове, зеленчуци и картофи по схемата de minimis. От тях 2,2 млн. лв. ще получат кандидатите, отглеждащи плодове, 2,2 млн. лв. – зеленчукопроизводителите, а 600 хил. лв. са за картофопроизводителите. Това реши Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”. Със средствата ще се покриват част от разходите за производство на подпомаганите култури, както и за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода.
         От схемата могат да се възползват производителите на ябълки, праскови, кайсии, череши, сливи, вишни, круши, ягоди, малини, десертно грозде, домати, краставици, пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук, главесто зеле и картофи. Условие за получаване на помощта е кандидатите да са регистрирани като земеделски производители за 2014 г., а културите, които отглеждат, да бъдат разположени на допустима площ за подпомагане по схемата. Според изискванията на този вид държавна помощ, производителите на плодове, картофи и зеленчуци полско и градинско производство, трябва да отглеждат минимум 5 дка от съответните култури, а кандидатите, произвеждащи зеленчуци в оранжерийни условия – минимум 1 дка.
         От 5 до 12 декември 2014 г. областните дирекции на ДФ „Земеделие" приемат документи за подпомагане по схемата de minimis за производството на плодове, зеленчуци и картофи. Заявленията се подават по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление за юридическите лица.
         УС на ДФЗ взе решение да отпусне и 295 200 лв. на собствениците на коне под селекционен контрол. Средствата отново са по схема de minimis, като на животно се полагат до 77 лв. Условието за получаване на помощта е собствениците на коне да запазят броя на подпомогнатите животни до 30 април 2015 г.
         Документите за подпомагане ще се подават от 11 до 13 декември 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление на юридическите лица.
         Средствата по двете схеми трябва да бъдат изплатени до 19 декември 2014 г.
         Общият размер на предоставените помощи de minimis на един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро   (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 г. – 2014 г.)
 
 
 
           5 декември 2014 г.                            ДФ „Земеделие”-

                                                                Разплащателна агенция

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4