Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Увеличава се интересът към кредитите за реализация на проекти по ПРСР 

       ДФ „Земеделие“ отчита засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, което се осъществява чрез рефинансиране на търговските банки. През последните два месеца във фонда са постъпили искания за 39 кредита, предимно по наскоро сключените договори по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“. Размерът на кредитите, които ще бъдат предоставени, е 7 839 712 лева, а стойността на инвестициите, които ще се реализират чрез тях, е 11 430 690 лева.
       По схемата се отпускат кредити за реализация на одобрени проекти по следните мерки:
-           Мярка 41 - "Прилагане на стратегии за местно развитие",
-           Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
-           Мярка 122 - "Подобряване на икономическата стойност на горите"
-           Мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
-           Мярка 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски земи"
-           Мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
-           Мярка 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейности"
-           Мярка 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
-           Мярка 322 - "Обновяване и развитие на населените места"
       Рефинансирането e в размер до 100 % от одобрените за финансиране инвестиционни разходи, но не повече от 1 000 000 лв. при лихва до 7 %. По Мярка 123 максималният размер на рефинансирането на един кредит е до 100% от инвестиционните разходи, намалени с извършените авансови или междинни плащания.
       Срокът за прилагане на схемата е удължен до 30 април 2015 г. ДФ „Земеделие“ има сключени договори за рефинансиране с 21 търговски банки. Кандидатстването по схемата се осъществява чрез избрана от кандидата търговска банка. Стъпките за кредитиране са описани на интернет страницата на фонда.
       Инвестиции в областта на селското стопанство, за които не се кандидатства по ПРСР, могат да бъдат реализирани и чрез кредити по реда на Кредитната схема на ДФ „Земеделие“. По нея се кредитират проекти свързани с животновъдството, растениевъдството и закупуването на нова техника. Кредитите се отпускат при лихвен процент от 5 % при пряко финансиране от Фонда и 7 % при рефинансиране на кредитите чрез търговска банка. Максималният размер за един кредит е 2 000 000 лева, а сроковете за погасяване са от 12 до 114 месеца, в зависимост от вида на инвестицията. Кандидатстването се осъществява целогодишно чрез Областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Подробна информация за схемата е публикувана на адрес: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/.
 
 
 
        1 октомври 2014 г.                                ДФ „Земеделие” –
                                                                Разплащателна агенция
 
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4