Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Работа в ДФЗ

Дата Наименование на позицията

06.08.2020 г.   -

Информация за кандидатите

30.07.2020 г.   -

30.07.2020 - ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ за длъжността: ЕКСПЕРТ към дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за не по-малко от 5 /пет/ позиции

07.07.2020 г.   -

07.07.2020 - Обява за три длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“ Областна дирекция – гр. Хасково

07.07.2020 г.   -

07.07.2020 - Обявление за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Противодействие на измамите“, Държавен фонд „Земеделие“

22.06.2020 г.   -

22.06.2020 - Обявление за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР“, в отдел „Одит за прилагане на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“, Държавен фонд „Земеделие“

19.06.2020 г.   -

19.06.2020 - Обявление за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“, в отдел „Одит на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одитор“, Държавен фонд „Земеделие“

19.06.2020 г.   -

19.06.2020 - Обявление за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“ Областна дирекция – гр. Ямбол

18.06.2020 г.   -

18.06.2020 - Обявление за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“ Областна дирекция – гр. Пловдив

18.06.2020 г.   -

18.06.2020 - Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в Областна дирекция гр. Пловдив, отдел „Регионална разплащателна агенция“

17.06.2020 г.   -

17.06.2020 - ОБЯВЛЕНИЕ за три длъжности „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“

16.06.2020 г.   -

16.06.2020 - Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ Областна дирекция – Кърджали

11.06.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за три длъжности „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ в дирекция „Правна“, Държавен фонд „Земеделие“

11.06.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Правна“, Държавен фонд „Земеделие“

04.06.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация“, Държавен фонд „Земеделие“

04.06.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация“, Държавен фонд „Земеделие“

01.06.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК към дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за не по-малко от 5 /пет/ позиции.

28.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - подбор за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за една длъжност „старши експерт“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Бургас, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“

28.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността ЕКСПЕРТ към дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за не по-малко от 5 /пет/ позиции

28.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в Областна дирекция Пловдив, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“

21.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“

21.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция гр. Ямбол, Държавен фонд „Земеделие“

21.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ Областна дирекция – София област

21.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“, Държавен фонд „Земеделие“

21.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, отдел „Методология“, Държавен фонд „Земеделие“

21.05.2020 г.   -

ОБЯВЛЕНИЕ - за три длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“

05.07.2018 г.   -

Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5