Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Работа в ДФЗ

Дата Наименование на позицията


26.09
2022 г.

Информация за кандидатите


29.09
2022 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция София град


27.09
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността „младпи експерт“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция - гр. Ямбол


13.09
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Последващ контрол“, дирекция „Технически инспекторат“


13.09
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Дистанционно проучване“, дирекция „Технически инспекторат“


01.09
2022 г.

Обява за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“


26.08
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


18.08
2022 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: Експерт към дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


29.07
2022 г.

Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР2007-2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020“ дирекция „Директни плащания“


29.07
2022 г.

Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ Областна дирекция гр. Пазарджик


14.07
2022 г.

Обявявам подбор за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за една длъжност „директор“ на дирекция „Обществени поръчки“, Държавен фонд „Земеделие“


12.07
2022 г.

Обявявам подбор за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за една длъжност „началник на отдел“ в Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Финансово-счетоводен“


07.07
2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане-РА“ Областна дирекция – гр. Добрич


05.07
2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция гр. Разград


04.07
2022 г.

Отмяна на конкурс със заповед № 03-РД/1974#1 от 21.06.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за обявяване на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция гр. Разград


30.06
2022 г.

Обявява конкурс за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция гр. Варна, Държавен фонд „Земеделие“


30.06
2022 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ за длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция гр. Ямбол, Държавен фонд „Земеделие“, за 1 /една/ позиция


22.06
2022 г.

Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция гр. Разград


22.06
2022 г.

Обявление за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Ямбол, Държавен фонд „Земеделие“


05.07
2018 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

203 168 820 лв

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
30 септември 2022 г.
Приключва прием на документи по Помощ за сертифициране на стопанства в сектор "Плодове и зеленчуци" по стандарта GLOBAL G.A.P