Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Работа в ДФЗ

Дата Наименование на позицията


31.01
2023 г.

Информация за кандидатите


07.01
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Контрол върху обществените поръчки“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


07.12
2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Регионален технически инспекторат“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Пловдив.


05.12
2022 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Ямбол.


15.11
2022 г.

Обявление за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоции и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


15.11
2022 г.

Обявление за една длъжности „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоции и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


11.11
2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция гр. Пловдив


30.10
2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Пазарджик


07.10
2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР“, в отдел „Одит за прилагане на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“, Държавен фонд „Земеделие“


07.10
2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“, в отдел „Одит на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“, Държавен фонд „Земеделие“


29.09
2022 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция София град


05.07
2018 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.