Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Информация за кандидатите

Дата Публикувани резултати

28.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ , ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

28.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СИЛИСТРА
Свали файла

27.06
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

27.06
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

27.06
2022 г.

С П И С ЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ПЛОВДИВ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

27.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СИЛИСТРА
Свали файла

27.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СИЛИСТРА
Свали файла

27.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

24.06
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

24.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

24.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

23.06
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА
Свали файла

21.06
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ КЪРДЖАЛИ
Свали файла

21.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. КЪРДЖАЛИ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

20.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ КЪРДЖАЛИ
Свали файла

10.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

09.06
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

09.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

08.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

08.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

07.06
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. МОНТАНА
Свали файла

06.06
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

06.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

06.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО, ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЛИЦЕНЗИИ“ ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

03.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ КЪРДЖАЛИ
Свали файла

03.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. СТАРА ЗАГОРА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

10.05
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 9 ПОЗИЦИИ
Свали файла

02.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ КЪРДЖАЛИ
Свали файла

26.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

23.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

02.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. СТАРА ЗАГОРА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2