Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Информация за кандидатите

Дата Публикувани резултати
25.09.2020 г.  

25.09.2020 - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА, ОТРАЗЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ЗВЕНО „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“


Свали файла
25.09.2020 г.  

25.09.2020 - КЛАСИРАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“ , ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СОФИЯ


Свали файла
25.09.2020 г.   25.09.2020 - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
25.09.2020 г.   25.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
25.09.2020 г.   25.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
24.09.2020 г.   24.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
24.09.2020 г.   24.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
24.09.2020 г.   24.09.2020 - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ СЛУЖИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПЛОВДИВ, ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“
Свали файла
23.09.2020 г.   23.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ СЛУЖИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПЛОВДИВ, ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“
Свали файла
23.09.2020 г.   23.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ СЛУЖИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПЛОВДИВ, ОТДЕЛ„ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“
Свали файла
21.09.2020 г.   21.09.2020 - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – СЛИВЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
21.09.2020 г.   21.09.2020 -ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ
Свали файла
18.09.2020 г.   18.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
18.09.2020 г.   18.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
18.09.2020 г.   18.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ , ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФЗ ГР. СТАРА ЗАГОРА
Свали файла
18.09.2020 г.   18.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – СЛИВЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
18.09.2020 г.   18.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – СЛИВЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
10.09.2020 г.   10.09.2020 - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ЗВЕНО „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“ /ИСАК/,, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
09.09.2020 г.   09.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ЗВЕНО „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“ /ИСАК/, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
09.09.2020 г.   09.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ЗВЕНО „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ“ /ИСАК/, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
08.09.2020 г.  

08.09.2020 - С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЕКСПЕРТ/ПМС 209  В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“ , ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СОФИЯ,  


Свали файла
03.09.2020 г.  

03.08.2020 - КЛАСИРАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г.  КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“


Свали файла
21.08.2020 г.   21.08.2020 - СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 ПОЗИЦИИ
Свали файла
14.08.2020 г.   14.08.2020 - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ТРИ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ХАСКОВО
Свали файла
21.08.2020 г.   21.08.2020 - СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 5 ПОЗИЦИИ
Свали файла
10.08.2020 г.   10.08.2020 - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла
06.08.2020 г.   06.08.2020 - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЯМБОЛ
Свали файла
16.03.2020 г.  

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и заповед № РД01-124 от 13 март 2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID19 и, с цел ограничаване на разпространението на вируса и защита здравето на служителите със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ временно са отложени всички обявени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) процедури за провеждане на конкурси. Допълнителна информация за продължаване на процедурите ще бъде публикувана на официалната страница на ДФЗ на адрес: https://www.dfz.bg/bg/rabota/. 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”