Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Информация за кандидатите

Дата Публикувани резултати

29.11
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

28.11
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПЛОВДИВ
Свали файла

25.11
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРОТОКОЛ И КООРДИНАЦИЯ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

22.11
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЛОВДИВ
Свали файла

21.11
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ПАЗАРДЖИК, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

18.11
2022 г.

СПИСЪК НА НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ПАЗАРДЖИК, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

14.11
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

14.11
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ОТДЕЛ „ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

09.11
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

04.11
2022 г.

04.11.2022 - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

03.11
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

01.11
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЛОВДИВ“
Свали файла

31.10
2022 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА, ОТРАЗЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

31.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ОТДЕЛ „ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

31.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ОТДЕЛ „ОДИТ НА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

28.10
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ОТДЕЛ „ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

28.10
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАЖАНТ - ОДИТОР“ В ОТДЕЛ „ОДИТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

25.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

24.10
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

24.10
2022 г.

С П И С ЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

21.10
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

19.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СОФИЯ ГРАД
Свали файла

19.10
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10 ПОЗИЦИИ
Свали файла

19.10
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10 ПОЗИЦИИ
Свали файла

18.10
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД
Свали файла

18.10
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД
Свали файла

17.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

17.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ КЪМ ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМЕ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАНЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПЛОВДИВ
Свали файла

14.10
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

11.10
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ “
Свали файла

03.10
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

30.09
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

30.09
2022 г.

 С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Свали файла

23.09
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" , ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

21.09
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

21.09
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ", ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

16.09
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214/ПРСР 2007-2013 И МЕРКИ 10 И 11 ОТ ПРСР 2014-2020“, ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

24.08
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ
Свали файла

18.08
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214/ПРСР 2007-2013 И МЕРКИ 10 И 11 ОТ ПРСР 2014-2020“, ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

17.08
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214/ПРСР 2007-2013 И МЕРКИ 10 И 11 ОТ ПРСР“ ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ
Свали файла

10.08
2022 г.

10.08.2022 - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

09.08
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

09.08
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

05.08
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

02.08
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 81А ОТ ЗДСЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

25.07
2022 г.

СПИСЪК НА НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН“
Свали файла

19.07
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА
Свали файла

24.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

24.06
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

27.06
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ
Свали файла

18.07
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ВАРНА
Свали файла

13.07
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЛОВЕЧ
Свали файла

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.