Обратно ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ, И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ - ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ, И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ - ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ – от 17 февруари до 11 март 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта (изменение):

  • до 07 март 2022 г. за подадени заявления от 17 февруари до 28 февруари 2022 г.
  • до 30 март 2022 г. за подадени заявления от 01 март до 11 март 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 17.02.2022 г.

Краен срок: 11.03.2022 г.

Документи за кандидатстване: