Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА 2022 Г., СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛОЩИТЕ (ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА РЕКОЛТА 2022 Г.), ПОРАДИ НАСТЪПИЛО НЕБЛАГОПРИЯТНО КЛИМАТИЧНО СЪБИТИЕ ГРАДУШКА ПРЕЗ М. МАЙ 2022 Г. В ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА САДОВО

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА 2022 Г., СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛОЩИТЕ (ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА РЕКОЛТА 2022 Г.), ПОРАДИ НАСТЪПИЛО НЕБЛАГОПРИЯТНО КЛИМАТИЧНО СЪБИТИЕ ГРАДУШКА ПРЕЗ М. МАЙ 2022 Г. В ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА САДОВО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Направление за подпомагане:   

  • земеделски култури, частично засегнати (под 100%) от градушка, паднала на през м. май 2022 г. в обл. Пловдив, общ. Садово.

 

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ – от 01 юли до 08 юли 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта: до 22 юли 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.07.2022 г.

Краен срок: 08.07.2022 г.

Документи за кандидатстване: