Извънредна помощ по регламент 467/2022

  • НАРЕДБА № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени секториг. - отвори документа 223.31 KB
  • 20.07.2022 - Заповед 03-РД2417 от 19.07.2022 за определяне период на прием за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство", лозаро-винарския сектор и оранжерийното производство на зеленчуци - отвори документа 157.19 KB
  • 01.08.2022 - Заповед 03-РД2417#1 от 01.08.2022 за изменение на Заповед 03-РД2417 от 19.07.2022 за определяне период на прием за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани - отвори документа 44.33 KB
  • Заявление за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори - отвори документа 226.0 KB
  • Заповед № РД09-976 от 29.08.2022 г. за определяне на ставки за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство", лозаро-винарския сектор и оранжерийното производство на зеленчуци - отвори документа 317.16 KB
  • Заповед № РД09-994/01.09.2022 г. за изменение на заповед № РД09-976/29.08.2022 г. за определяне на ставки за предоставяне на извънредна финансова помощ - отвори документа 314.84 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1