Административни актове

 • Заповед № 03-РД/381 от 11.02.2022 г. за определяне на прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" - отвори документа 48.51 KB
 • Заповед №03-РД/1917 от 28.06.2021 г. за определяне на прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" - отвори документа 46.63 KB
 • Заповед №03-РД/1916 от 28.06.2021 г. за определяне на прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" - отвори документа 43.3 KB
 • Заповед № РД 09-1034 от 18.12.2020 г. за цена на килограм винено грозде при изчисляване на парично обезщетение за загуба на доход за финансова 2019 - 2020 г. - отвори документа 75.69 KB
 • Класиране за финансова 2020 г., прием 24-31 август 2020 г. на допустимите заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "ПКЛ", по определения бюджет със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД/2388 от 06.08.2020 г. - отвори документа 129.04 KB
 • Заповед № РД 09-23 от 14.01.2020 г. за цена на килограм винено грозде при изчисляване на парично обезщетение за загуба на доход за финансова 2019 - 2020 г. - отвори документа 138.14 KB
 • Заповед № 03-РД/5262 от 27.12.2018 г. за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка"Преструктуриране и конверсия на лозя" - отвори документа 54.44 KB
 • Заповед № 03-РД/2714 от 17.07.2019 г. за определяне на период на допълнителен целеви прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" за финансова 2019 г. (публикувано на 17.07.2019 г.) - отвори документа 68.3 KB
 • Класиране за финансовата 2019 г. на допустимите заявления за финансово подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от прием 28.01-08.02.2019 г. - публикувано на 16.07.2019 г. - отвори документа 331.4 KB
 • Класиране за финансовата 2020 г. на допустимите заявления за финансово подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от прием 28.01-08.02.2019 г. - публикувано на 16.07.2019 г. - отвори документа 310.51 KB
 • Класиране за финансова 2019 година, от допълнителен целеви прием проведен през периода 19 - 20.08.2019 г., на допустимите Заявления за финансово подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", по определения бюджет със Заповед на Изпълнителни - отвори документа 234.79 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

44 107 080 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1