Документи за подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

  • Класиране на проекти по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" - прием 2022 г. съгласно Заповед № 03-РД/381 от 11.02.2022 г. - отвори документа 227.28 KB
  • Класиране на проекти по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС - прием 2022 г. съгласно Заповед № 03-РД/565 от 24.02.2022 г. - отвори документа 198.6 KB
  • Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро - винарски сектор 2019 - 2023 г. - отвори документа 281.5 KB
  • Приложение № 3 "Таблица с описание на офертите" - отвори документа 81.88 KB
  • Примерен_Инвестиционен проект съгласно чл.12, ал. 2, т. 1 от Наредба № 6/26.10.2018 г. по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро - винарски сектор 2019 - 2023 г. - отвори документа 371.0 KB
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. - отвори документа 101.75 KB
  • БАНКОВА ГАРАНЦИЯ Образец - отвори документа 47.14 KB
  • Заявление за окончателно плащане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 238.5 KB
  • Приложение № 1 "Таблица с описание на разходите по дейности, етапи и мероприятия" - отвори документа 549.5 KB
  • Заявление за обезщетение за загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. - отвори документа 133.0 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4