Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Решения на Управителния съвет на ДФЗ23.11.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 203 от 18.11.2022 г.

23.11.2022 - 23.11.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 203 от 18.11.2022 г. 150528 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 202 от 08.11.2022 г.

10.11.2022 - 10.11.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 202 от 08.11.2022 г. 162304 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 201 от 14.10.2022 г.

25.10.2022 - 25.10.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 201 от 14.10.2022 г. 151040 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 200 от 30.09.2022 г.

03.10.2022 - protokol_200_web_dizain_ 156672 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 199 от 13.09.2022 г.

14.09.2022 - 14.09.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 199 от 13.09.2022 г. 155648 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 198 от 26.08.2022 г.

29.08.2022 - 29.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 198 от 26.08.2022 г. 160768 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 197 от 19.08.2022 г.

22.08.2022 - 22.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 197 от 19.08.2022 г. 154112 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 196 от 29.07.2022 г.

01.08.2022 - 01.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 196 от 29.07.2022 г. 158720 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 15 16

 
 
 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.