Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 217 от 14.09.2023 г.