Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 229 от 16.05.2024 г.