Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 230 от 17.06.2024 г.