State Fund Agriculture

 • 136 Tzar Boris III Blvd, Sofia 1618
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Measures

 • ► Measure 01 - Investments in agricultural holdings

 • ► Measure 02 - Improving the processing and marketing of agricultural and fishery products

 • ► Measure 04 - Eligible organizations of the producers

 • ► Measure 07 - Renovation and development of villages, protection and conservation of rural heritage and cultural traditions

 • ► Measure 08 - Development and improvement of rural infrastructure

 • ► Measure 09 - Improvement of vocational training

 • ► Measure 10 - Technical Assistance

 • ► Measure 11 - Development of agricultural activities aimed at environmental protection

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”