State Fund Agriculture

  • 136 Tzar Boris III Blvd, Sofia 1618,
  • UIC: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Hot mobile phones for RDP beneficiaries.

Contracting Directorate
0884 362 285; 0889 502 487;
Authorization Directorate
0889 922 624; 0889 502 906

 

Ministry of Agriculture

Management

pic

Georgi Tahov - Еxecutive Director of SF Agriculture – PA (Paying agency)

 

 

 

 

Georgi Tahov

More info

pic

Vladislava Kazakova - Deputy Executive Director with departments Direct Area Payments and Information Technologies

 

 

 

Vladislava Kazakova

More info

pic

Dimitar Gorov - Deputy Executive Director with departments Agricultural Market Mechanisms and Investment Support Schemes

 

 

 

Dimitar Gorov

More info

pic

Iva Ivanova - Deputy Executive Director with departments Rural Development Program 2014-2020 (RDP) and Maritime Affairs and Fisheries Program (MAFP) 2014-2020

 

 

 

Iva Ivanova

More info

pic

Georgi Dinev - Deputy Executive Director with departments "Technical Inspectorate" and "Short-term support schemes"

 

 

 

 Georgi Dinev

More info

262 000 233 BGN


Have been paid under Rural Development Program from January 1, 2022 up to date (excluding the measures administered by direct payments).
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.