Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Държавната помощ се предоставя на основание Решение на Европейската комисия от 17.10.2007 г. за одобряване на държавна помощ за България № 554/2007 г. за компенсиране на загуби на земеделските стопани за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия; Решение на ЕК от 20.07.2010 г. за изменение на държавната помощ за България № 131/2010; Решение на ЕК за изменение № SA.42510 (2015/N); Решение на ЕК за изменение № SA.59044 (2020/N) и Решение на ЕК за изменение № SA.104672 (2022/N) за удължаване на продължителността на схема; чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 1, б. „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

1. Обхват на помощта.

Прилагане на схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция от земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични събития, както следва:

1.1. БУРЯ/БУРЯ С ГРАДУШКА, ПРОЛИВЕН/ПОРОЕН/НЕПРЕКЪСНАТ ДЪЖД С НАВОДНЕНИЕ/БУРЕН ВЯТЪР С ГРАДУШКА.

ü Унищожени култури: главесто зеле, пипер (на открито), тикви, домати (на открито), картофи, домати (неотопляеми оранжерии), дини, слънчоглед, царевица, кориандър и полски фасул.

ü Засегнати области: Бургас, Видин, Добрич, Монтана, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София област и Ямбол.

1.2. НАВОДНЕНИЕ.

ü Унищожени култури: картофи.

ü Засегнати области: София област.

1.3. ГРАДУШКА.

ü Унищожени култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, тикви, тикви за семки, фасул (полски), ягоди, дини, домати (на открито), нектарини, праскови, пъпеши, сливи, ябълки и винени лозя.

ü Засегнати области: Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Силистра, Сливен и Шумен.

1.4. СУША/ЗАСУШАВАНЕ

ü Унищожени култури: царевица, слънчоглед и картофи.

ü Засегнати области: Варна, Добрич, Силистра София град, София област и Шумен.

 

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФ ”Земеделие” – от 19 февруари до 08 март 2024 г.

2. Срок за изплащане на средствата: до 20 март 2024 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 19.02.2024 г.

Краен срок: 08.03.2024 г.