Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ“ ПРЕЗ 2024 Г. - ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.05.2023 Г. ДО 31.07.2023 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ“ ПРЕЗ 2024 Г. - ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.05.2023 Г. ДО 31.07.2023 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Помощта е насочена към животновъди микро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Приложение І от Регламент (ЕС) 2022/2472.

Целта на помощта е подпомагане на земеделските стопани – животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни.

Съгласно член 27, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/2472 помощта се предоставя в натура и не може да включва директни плащания към бенефициерите.