Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA)”

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA)”

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта – ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен-миниращ молец-Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на  вредителя по културата домат.

            При доказано от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури (пипер, патладжан, картофи), отглеждани в оранжерии, помощта се предоставя и за тях.

 

 

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявления: от 15 май 2024 г. до 14 октомври 2024 г.

            2. Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1. и т. 2. от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 31 октомври 2024 г.

3. Срок за изплащане на средствата: до 16 декември 2024 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 15.05.2024 г.

Краен срок: 14.10.2024 г.