Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в ДФЗ за 2020 г.