АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работното време за приемане на документи от служители в деловодството е от 09.00 часа до 17.30 часа в делнични дни без прекъсване за Централно управление на Държавен фонд Земеделие /ДФЗ/, на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 136 и ул. Гусла № Физическите, юридическите лица и организациите могат да подават до Държавен фонд Земеделие заявления за достъп до административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, жалби, възражения, писма и други чрез:

  1. Центъра за административно обслужване на място или чрез куриерски оператор на адрес: гр. София, п. код. 1618, бул. Цар Борис III № 136;

  2. Електронен адрес dfz@dfz.bg;

  3. Системата за сигурно електронно връчване чрез МЕУ,  https://edelivery.egov.bg.

Извършваните от Държавен фонд „Земеделие“ административни услуги не се заплащат.