10.05.2021 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 192 от 04.05.2022 г.