23.05.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 193 от 20.05.2022 г.