11.07.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 195 от 08.07.2022 г.