22.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 197 от 19.08.2022 г.