03.10.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 200 от 30.09.2022 г.