10.11.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 202 от 08.11.2022 г.