23.11.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 203 от 18.11.2022 г.