07.12.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 204 от 06.12.2022 г.