22.12.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 205 от 20.12.2022 г.