Сертификати и политики

Държавен фонд "Земеделие" е сертифициран съгласно двата международни ISO стандарта:

- ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството;
- ISO 27001:2013 - Системи за управление на информационната сигурност;

Ръководството на Държавен фонд "Земеделие" активно поддържа интегрираната система чрез ясно управление, доказана ангажираност и точно дефиниране и възлагане на отговорностите.
По този начин се осигурява, че целите по качество и информационна сигурност са определени, отговарят на изискванията на Държавен фонд "Земеделие" и са внедрени в съответните процеси.

ISO 9001-2020 BG

ISO 9001-2020 EN

ISO 27001-2020 BG

ISO 27001-2020 EN

Политика по
качество

Политика по
информационна сигурност