Home - Contacts

   Sofia 1618
    136 Tzar Boris III Blvd.
    Phone: +359/2/ 81-87-100;
                     +359/2/ 81-87-202;
  e-mail:  dfz@dfz.bg
 
    Press center:
    Phone: +359/2/ 81-87-143;
                 +359/2/ 81-87-173;            
                 +359/2/ 81-87-193;
  e-mail: press@dfz.bg
 
    Мedia centre:

 

INFORMATION CENTER
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
 
Contracting Directorate
+ 359 2/81-87-222
+ 359 2/81-87-272
Payment Authorization Directorate
+ 359 2/81-87-600
+ 359 2/81-87-400, ext. 746
Measure 19 Community Led Local Development (CLLD)/Leader
+ 359 2/ 81-87-400, ext. 828
DIRECT PAYMENTS
+ 359 2/ 81-87-449
+ 359 2/ 81-87-479
Measure 214 Agri-environment payments
Measure 10 Agri-environment and climate
Measure 11 Organic Farming
+ 359 2/ 81-87-203
AGRICULTURAL MARKET MECHANISMS
 
Wine Department
+ 359 2/ 81-87-505
+ 359 2/ 81-87-514
+ 359 2/ 81-87-534
Fruit and Vegetables Department
+ 359 2/ 81-87-506
Apiary, Milk and Intervention Department
+ 359 2/ 81-87-696
Promotional Programmes Department
+ 359 2/ 81-87-507
+ 359 2/81-87-517
Trade Mechanisms Department
+ 359 2/ 81-87-530
STATE AID
 
Short-Term Support Schemes Directorate
+ 359 2/ 81-87-316
Investment Support Schemes Directorate
+ 359 2/ 81-87-216
FISHERIES AND AQUACULTURE, SAPARD
+ 359 2/ 81-87-536
+ 359 2/ 81-87-543
+ 359 2/ 81-87-169
+ 359 2/ 81-87-283
+ 359 2/ 81-87-291

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
3 юли 2019 г.
Започва приемът по схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.
15 юли 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за регистрирани земеделски стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки.
15 юли 2019 г.
Започва втори прием на заявления по помощ de minimis за за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети от предходни години;
22 юли 2019 г.
Започва приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
31 юли 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.
31 юли 2019 г.
Приключва приемът по схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two