Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160
PRSR and PMDR / 12.04.2024
ДФЗ разплати над 100 млн. лв. за необлагодетелствани райони
Директни плащания / 11.04.2024
Сектор „Рибарство и аквакултури“ получи подкрепа от 4,2 млн. лева за нови инвестиции
PRSR and PMDR / 05.04.2024
Одобрени са 84 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
State aids / 02.04.2024
Отпускат се 2 млн. лева на картофопроизводителите за борба с вредителите
State aids / 02.04.2024